SÜRMENE İLÇESİ 2015 YILI TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YER VE GÜZERGÂHLARI
DUYURU
SÜRMENE KAYMAKAMLIĞINDAN
            2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6, 22 ve 26. Maddeleriyle bu kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin 3. Maddesi, toplantı yapılacak alanlar, gösteri yürüyüşü düzenlenecek güzergâhlar ile afiş ve pankartların asılacağı yerleri belirleme görevi idareye verilmiştir.
            İlçe merkezi için hazırlanan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü yer ve güzergâhı ile afiş ve pankart asılacak yerler Sürmene Kaymakamlığı’nca aynı kanunun 6. Maddesi gereğince belirlenmiş olup aşağıdaki gibidir.
SÜRMENE İLÇESİ TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YER VE GÜZERGÂHLARI
            Gerçek kişiler, Siyasi Partiler, Sendikalar, Dernekler, Vakıflar ve Kamu Niteliğindeki Kuruluşları vb. için;
1-Başlama Yeri
  1. Salı günleri hariç diğer günler Çarşı Mahallesi Vural Caddesi üzerinde bulunana İş Bankası binası ile Samanona Pastanesi arasındaki miting alanıdır. Toplanma yeri ise balık pazarının bulunduğu alandır.
  2. Salı günleri ise Çarşı Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan Eski Cami önündeki meydan miting alanı olarak belirlenmiştir. Toplanma yeri ise Meydan Sokak’tır. 
 2-Yürüyüş Güzergâhları
a)Salı günleri hariç diğer günler miting yapılması halinde toplanma alanı balık Pazarının bulunduğu meydandan Vural Caddesini takiben, Vural Caddesi üzerinde bulunan Yavuz AVM önündeki miting alanı arasındaki güzergâh yürüyüş güzergahı olarak belirlenmiştir.
b)Salı günleri ise Çarşı Mahallesi Çarşı Sokakta toplanılarak Üçyıldız Caddesi ve Hükümet Caddesini takiben Eski Cami önü Çeşme Meydanı arasındaki alan yürüyüş güzergâhı olarak belirlenmiştir.
 
3- Toplanma Yerleri
  1. Salı günleri hariç Balık Pazarı’nın bulunduğu alandır.
  2. Salı günü ise Çarşı Mahallesi Meydan Sokak’tır. 
4-Dağılma Güzergâhları
  1. Vural Caddesi ile İş Bankası yanı ve İstanbul Pazarı’ndan Hükümet Caddesi’ne çıkan sokaktır.
  2. İnönü Caddesi ve Hükümet Caddeleri’nin kesiştiği Çamlıca Eczanesi Yanındaki kavşak dağılma güzergâhı olarak belirlenmiştir.
 
5-Afiş ve Pankart Asma Yeri
Miting alanı olarak belirlenen Eski Cami önündeki Çeşme Meydanı ve Vural Caddesi üzerindeki miting alanı pankart ve afiş asma yeri olarak belirlenmiştir.
 
6-Afiş ve Pankart Asılmayacak Yerler
Kaymakamlık hizmet binası ve çevresi, kamuya ait bina ve eklentilerine pankart asılmayacak ve afiş yapıştırılmayacaktır.
 
SÜRMENE İLÇE MERKEZİNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPILMAYACAK YERLER
Yerli Ve yabancı sivil toplum kuruluşları ile diğer gerçek kişilerin basına ve kamuoyuna yapacakları basın açıklamalarını demokratik ortamda güvenli bir biçimde gerçekleştirmeleri ve bu esnada ilçemizde huzur, güvenlik ve kamu düzenini sağlanması amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9/Ç, 11/C, 66’ncı maddeleri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6 ve 22’nci maddeleri ile İçişleri Bakanlığı’nın 02.11.2012 tarih ve 20 12/64 sayılı genelgesi doğrultusunda basın açıklaması yapılamayacak yerler belirlenmiştir.
 
Basın Açıklaması Yapılmayacak Yerler;
        1-Kaymakamlık, adliye, emniyet binaları, askeri binalar, belediye, makam konutları ile kamu kurum ve kuruluşlarının içerisi, müştemilat ve bahçeleri,
           2-İbadethaneler, ve eğitim-öğretim kurumları (ilkokul, ortaokul, lise vedengi okullar) içerisi, müştemilatı ve bahçeleri,
       3-Genel yollar ile şehirlerarası karayolları üzerinde, cadde ve sokaklarda, yaya ve trafik akışını engelleyecek ve yava şlatacak yerlerde,
Basın açıklaması yapılması yasaklanmıştır. Aksine harekette bulunanlar hakkında kanunlar çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır.
  Kamuoyuna duyurulur.