Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ON ÜÇÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI
Başvuru yapmak için http://www.tkdk.gov.tr/ProjeIslemleri/CagriIlanArsiv